XD122 ENDURO

Matte Black

Available wheel sizes:

  • 15" x 7"
  • 15" x 9"
  • 16" x 9"
  • 16" x 8"
  • 17" x 9"
  • 18" x 9"

Available wheel finishes:

More Wheel Info